Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)
Home  -  Contact  -  Carmel

Stichting Carmelcollege

Het Maartenscollege is een van de twaalf instel- lingen die ressorteren onder de Stichting Carmelcollege. Deze stichting is gevestigd te Hengelo en opgericht op 30 mei 1922.

Postadres: 
Stichting Carmelcollege Postbus 864
7550 AW Hengelo

Bestuursbureau
Adres : Drienerparkweg 16, Hengelo
Telefoon: 074-2455555

Faxnr. : 074-2430244 e-mail : info@carmel.nl
Postgiro : 910434 t.n.v. Carmelcollege Hengelo
Bankrek. : Generale Bank, rek.nr. 15.45.01.840

IBAN: NL49RABO0154501840

BIC: RABONL2U