Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)
Home  -  De School

Wereldburgerschap, Internationalisering en Gemeenschapszin

 

Onze deuren staan open
We heten u en uw kind welkom op het Maartenscollege!
Zeker op de Open Dagen laten we u graag kennis maken met onze school maar ook bij een “doordeweeks” bezoek geven onze docenten en ondersteuners u graag een kijkje in de keuken van ons alledaagse werk.

 

De Open Dagen bieden een mooi overzicht op de inrichting van ons onderwijs en de begeleiding. Daarover kunt u zich in deze uitgave van ons Maartens Magazine uitvoerig informeren. Wat u als ouder, ongeacht of uw kind nu of mogelijk in de nabije toekomst bij ons op school zit, het meeste zal interesseren is waar wij als school voor staan en wat er in de praktijk van terecht komt. Vanzelfsprekend staat kwalitatief hoogwaardig onderwijs voorop. Goede resultaten, een goede doorstroom en goede slagingspercentages. Dat is als zodanig een basale doelstelling maar valt op zich al niet mee. Het betekent voor ons dagelijks ons best doen samen met u en de kinderen en dat doen we dan ook graag en met veel enthousiasme.

 

Wereldburgerschap
In onze huidige samenleving redden we het hier echter niet mee. Het Maartenscollege is een  interconfessionele school en heeft een missie en visie over wat er toe doet voor de toekomst van onze leerlingen.
Het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. We hanteren vier kernwaarden als leidend motief  voor ons handelen: Initiatief nemen, Succes ervaren, Respect tonen,Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
We zijn onlangs gestart met een extern en intern onderzoek. Wat is de kracht van onze school? Leerkrachten uit het basisonderwijs en ouders zijn het met onze eigen ideeën daarover eens. We zitten met onze missie wereldburgerschap op de juiste koers. Het past bij ons en we zijn er goed in. We kunnen echter het opleiden tot wereldburgerschap nog beter zichtbaar maken door de nadruk te leggen op internationalisering en gemeenschapszin.

 

Internationalisering
Met de vele reizen naar de meest uiteenlopende bestemmingen en ons sterke aanbod van tweetalig onderwijs richten we ons sinds jaar en dag op een brede wereldoriëntatie van onze leerlingen en medewerkers. De International School Groningen maakt deel uit van het Maartenscollege en dat biedt ons dagelijks de kijk op vele landen en hun culturen. Voor een groeiend aantal leerlingen bieden we de mogelijkheid van TTO 4 over te stappen naar het Diploma Programme van de IS. Werken aan internationalisering betekent voortdurend werken aan bewustwording. Leren goed om te gaan met de vele kanten van het anders zijn en anders doen van mensen en hoe dat kan bijdragen tot een plezierigie samenleving.

 

Gemeenschapszin
Het Maartenscollege heeft haar naam te danken aan Sint Maarten en vandaar uit hebben we een traditie in gemeenschapszin. Op veel manieren maken we dit zichtbaar, de ene keer  door bijv. met elkaar een WK wedstrijd op het plein  te beleven en een andere keer door met elkaar een dag lang actie te voeren tegen kinderarbeid in de tabaksindustrie. En ook in de klas waar de individuele prestatie bijdraagt aan het gezamenlijke resultaat. In een tijdperk waar individualisering sterk de boventoon voert en sociale samenhang meer en meer onder druk komt te staan voelen we het stimuleren van gemeenschapszin als onze opdracht.
Goed burgerschap voor de gemeenschap dichtbij en goed wereldburgerschap voor een toekomst in de wereld, daar willen we op het Maartens graag aan werken. Daar zetten wij onze deuren ook graag voor open. Niet alleen tijdens de Open Dagen.

 

Uw kind en u zijn welkom op het Maartenscollege!

 

Thomas Zipper
rector