Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)
Home  -  De School  -  Meldkamer

Meldkamer

Het meldkamerbeleid op het MaartensCollege is erop gericht zo snel mogelijk in te springen wanneer je als leerling in meer of mindere mate regels overtreedt of je niet aan afspraken houdt. We noemen dit ons ‘lik op stuk’-beleid. Op deze manier zorgen we ervoor dat het verband tussen ongewenst gedrag en de consequenties daarvan duidelijk blijven en daarnaast kun je op deze manier ook weer zo snel mogelijk verder, zonder dat er nog iets afgehandeld moet worden. Ook dat vinden we op het Maartens belangrijk, de bedoeling is dat je leert van je fouten en daarna weer verder kunt, het liefst in goede (of soms zelfs betere) verstandhouding met de mensen om je heen.


De meldkamer heeft binnen de school een belangrijke functie: naast het bewaken van het klimaat in school en het hanteren van de afspraken die binnen school gelden, is de meldkamer ook de plek waar het functioneren van jou als leerling bij ons op school zichtbaar wordt. De meldkamer beschikt over belangrijke informatie over onze leerlingen voor mentoren, teamleiders, ouders en de leerplichtambtenaar. De gegevens die bij de meldkamer bekend zijn, maken ons plaatje van jou als leerling compleet. Naast cijfers en observaties van vakdocenten kunnen de gegevens van de meldkamer helpen ontwikkelingen te signaleren. Niet alleen ongewenst gedrag komt hierin naar voren, maar hier kunnen we bijvoorbeeld ook zien of je vaak ziek bent en of dat reden tot zorg geeft. De leerlingenbalie administreert absentie, verlof en ziekmeldingen, de meldkamer signaleert aan de hand daarvan.

 

Tot slot is de meldkamer op het Maartens ook één van de plekken (naast docenten en mentor) waar je terecht kunt als je gepest wordt of je niet prettig voelt. De deur staat altijd voor je open.


Op het MaartensCollege geldt een aantal leefregels:

 

  1. Toon respect voor alle mensen op school.
  2. Zorg dat je op tijd in de les bent.
  3. Neem geen jas, eten of drinken mee in de klas.
  4. Zet je mobiel op stil in de klas en laat hem in je tas zitten.
  5. Houd de school en omgeving netjes en schadevrij.

 

Gelukkig gaat het met heel veel leerlingen goed. Mocht je toch een keer te laat zijn, eruit gestuurd worden of spijbelen bijvoorbeeld, dan vind je onder de kopjes links meer informatie over de afspraken zoals die nu op het Maartens geregeld zijn als het gaat om te laat komen, spijbelen, eruit gestuurd worden en ander onwenselijk gedrag. Je kunt hier ook algemene informatie vinden over schoolregels.

 

Zie het menu links voor meer specifieke informatie.

 

Namens de medewerkers van de meldkamer,