Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

 

 

Schone school

 

Beste leerling,

Op het Maartens proberen we onze school schoon te houden. Daarom vraag ik je hierbij vriendelijk om je medewerking, zonder jullie gaat dat niet lukken natuurlijk! Hieronder vind je een aantal afspraken:

 

1.    Je gaat respectvol om met de ander. Denk daarbij aan wat jij zelf prettig vindt, en benader een ander ook zo. In het kader van de schone school hoort hier ook bij dat jij ervoor zorgt dat die ander ook in een schone school kan lopen en leskrijgen.

 

2.    Je ruimt je eigen afval op en doet het in de mooie zwarte prullenbakken waar extra veel in kan.

 

3.    Je bent mede verantwoordelijk voor een schone school, dus als jou wordt gevraagd of je even wat rommel weg wilt gooien (ook al heb jij het niet op de grond gegooid), doe dat dan gewoon. Het is een kleine moeite en het helpt enorm!

We proberen ook het terrein buiten netjes te houden en dat is niet alleen ons eigen schoolplein. Er komt ook veel afval op het terrein van de Mytylschool terecht en dat is niet de bedoeling!

 

Hier staat hoe het wel moet:

 

1.    Tijdens de pauzes mag je natuurlijk naar je kluisje, maar je moet daarna wel weer naar de pauzegebieden. Zo zorgen we in ieder geval dat de rest van de school vrij blijft van afval. Staat je kluisje op de 2e etage in Oost, neem dan de trap in Oost daarnaartoe en ook weer terug. Ook een manier om te zorgen dat andere delen van school schoon blijven.

Dit zijn de pauzegebieden: de aula, hal West, gang Oost (begane grond), schoolplein, en voor IS-leerlingen Common Room en E-Building.

 

2.    Roken doe je op de daarvoor bestemde plek (de oude fietsenstalling bij West). En als je daar dan toch staat, gooi dan ook je sigaret gewoon in de asbak als je uitgerookt bent! En o ja, spugen is voor lama’s.

 

3.    Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen het schoolterrein niet verlaten tijdens de lesdag (dus ook niet in een tussenuur). Er is op school voldoende ruimte om je tussenuur of pauze door te brengen (aula, mediatheek, plein), en er is op school voldoende te koop aan eten en drinken. Blijf op school en gooi daar je afval weg.

 
Groeten, veel succes en alvast bedankt voor je medewerking!

Namens de schoolleiding.

 

Ziekte & afwezigheid.

In geval van ziekte moet de receptie daar­van uiterlijk ‘s morgens vóór 9.00 uur (telefo­nisch 050-5375200) bericht krijgen van een van de ou­ders/verzorgers. Als je ziek naar huis gaat, meld je dat altijd eerst bij de leerlingenbalie. Bij thuis­komst laat je een van je ouders/verzorgers naar school bellen. Is er niemand thuis dan bel je zelf en dan belt de volgende dag vóór 09.00 uur een van je ouders/verzorgers. Ook bij ziekte die langer dan een dag duurt, moet je bij terugkomst op school een briefje van ouders/verzorgers afgeven met daarin de data van de ziekte.
Als je om andere redenen een dag niet aanwezig kunt zijn dan vraag je dat van tevoren schrifte­lijk aan bij:

 

De meldkamer, mevr. Sijbesma (team MAVO), dhr. Wildeboer (team HAVO), mevr. van Geffen (team VWO) of mevr. Siderius (team TTO).
Bij erg veel ziekteverzuim kan de schoolarts en/of leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

 

Eten, drinken, jassen, petten en mobieltjes

In de lokalen mag niet gegeten of ge­dronken wor­den. Jas­sen en petten horen buiten het lokaal aan de kapstok of in het kluisje. Mobieltjes dienen op stil te staan en niet op de tafel te liggen! Laat je mobiel in je tas zitten.

 

Roken

Het schoolgebouw is geheel rookvrij. Dat geldt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers. Wie wil roken doet dat op de aangegeven rook­plek op het schoolplein.
Je mag dus ook niet op het terrein van de IS roken!
Overigens willen we je wijzen op de mogelijkheid om helemaal niet te roken.
Roken is dodelijk. BEGIN ER NIET AAN!

 

Fietsen

Het stallen van fietsen, brommers en scooters kan en moet in de be­waakte fietsenstalling. Je hebt een penning aan je fiets en je laat je stallingspas bij binnenkomst zien. Bij het niet in orde hebben van pasje of penning moet per dag een dagkaartje worden gekocht. Dit te voldoen bij binnenkomst van de fietsenstalling.
Op alle andere plekken in en rond de school (dus ook op de Rijksstraatweg, Hemmenlaan, Hemmenkamp en bij het Shellsta­tion) is het stallen van fietsen, etc. ten strengste ver­boden. We willen respectvol met onze buren omgaan en vragen jullie dat ook te doen. Fietsen buiten de stalling rond de school kunnen worden weggehaald door de conciërges. Na 16.00 uur kunnen ze worden afgehaald tegen betaling van € 5,-.
Brommers en scooters mogen niet met een draaiende motor op het schoolterrein. Dus bij aankomst de motor uitschakelen bij het hek en bij vertrek de motor pas aanzetten als je buiten het hek bent.
Vanaf de fietsenstalling kun je alleen te voet de school bereiken.
 

Vooromrijden

Leerlingen mogen niet voorom fietsen, brommeren en scooteren (ook niet lopen met de fiets aan de hand). De enige ingang voor de school is via de Hemmenlaan. De verkeerssituatie aan de Rijksstraatweg is gevaarlijk. Bij overtreding loop je kans geschorst te worden!
 

Be Quick

Je mag niet in en rond het Be Quickstadion komen tenzij je er gymles hebt.

Het bos rondom de school

Het bos rondom de school is geen pauze plek, je mag hier dus niet komen.

Afval en beschadigingen

We willen de school graag netjes hebben en houden. Daarom is het verboden om welke rom­mel dan ook op de grond te gooien. Je bent verplicht afval in een van de prullenbak te gooien. Ook is het niet toegestaan spullen van medeleerlingen en van school te beschadi­gen.

Diefstal

Als je op diefstal wordt betrapt, melden we dat altijd aan de politie en je komt direct terecht in de procedure van schor­sing en verwijdering van school. We raden wel iedereen aan om fiets, brom­mer, scooter (ook in de fietsenstalling) goed op slot te zetten en een kluisje te huren voor jas en/of andere (kostbare) spullen. Laat geen geld of waardevolle spullen in je jas achter. De school neemt geen verantwoor­delijkheid voor vermissing van jouw eigen­dom.

Alcohol, drugs, wapens en vuurwerk

Het in bezit hebben, verhandelen of gebruik van alcohol, drugs, wapens en/of vuurwerk is verboden. Aan deze regel wordt zeer strak de hand gehouden. Als je deze regel overtreedt, kom je direct terecht in de procedure van melding aan de leerplichtambtenaar, schorsing en verwijdering van school.