Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

 

 

Algemene afspraken voor iedereen.

 

Afspraken rond te laat komen.    

  

Als je te laat bent, meld je je bij de leerlingenbalie.

 

Keren te laat Sanctie  Bijzonderheden:
 1 Waarschuwing    + registratie
 2 Waarschuwing+ registratie
 3 1x voorkomen 
 4 2x voorkomenDe meldkamerschakel neemt contact op met thuis en waarschuwt je als dat gebeurt. 
 5 3x voorkomen 
 6 4x voorkomenOfficiële brief naar huis 
 7 5x voorkomen 
 8 Strafvia meldkamer. + spreekuur LPA  
 9 Strafvia meldkamer
 10 Strafvia meldkamer
 11 Strafvia meldkamer
 12 HALT via LPALeerplichtambtenaar eigen gemeente, deze verwijst door naar HALT.


(Voorkomen houdt in dat je al om 08:00 op school moet zijn!!!)


Afspraken rond eruit gestuurd worden.


a) Als je eruit gestuurd wordt, meld je je altijd. Dat doe je bij de leerlingen balie.

    De rest van de les krijg je een opdracht van de medewerker van de balie.

    Hiermee ga je in de aula aan het werk.


b) Aan het eind van de les ga je terug naar de docent om te bespreken wat er niet goed ging.

 

c) Dezelfde dag of (als de meldkamer gesloten is) de volgende dag ga je met het rode formulier

    naar de meldkamer.

    Daar wordt een afspraak met je gemaakt wanneer je gaat nakomen.

    Uitgangspunt is dezelfde of de volgende dag nakomen.

 

 

Afspraken rond nakomen.

 

Je moet nakomen in 2 gevallen:
1. Als je eruit gestuurd bent
2. Als je gespijbeld hebt.

 


1. Als je eruit gestuurd bent:
Je meldt je, en er wordt direct een afspraak voor nakomen met je gemaakt voor dezelfde dag òf de dag erna! Hou daar rekening mee, het kan dus zijn dat je je werk of andere afspraken moet verzetten.
2. Als je gespijbeld hebt:
Je was afwezig. Je wordt door iemand van de meldkamer of de schakel van het team op het matje geroepen en diegene neemt ook contact op met thuis.
 
 


Schorsing

Wie zonder geldige reden lessen verzuimt, zich herhaaldelijk of ernstig mis­draagt, steeds te laat komt, maar ook wie een slechte studiehouding heeft, kan één of zelfs twee dagen wor­den ge­schorst. Dit is een heel ernsti­ge maatregel, de laat­ste stap vóór verwijdering van school. Schor­singen worden ook aan de leerplichtambtenaar en/of de Inspecteur voor het Voortgezet Onderwijs gemeld.