Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

De meldkamer

 

De meldkamer bevindt zich in kamer 0.55.

Mevrouw Booij zit hier elke dag.

Openingstijden van de meldkamer:

 

Maandag van 10.00 uur tot 14.30 uur.

Woensdag van 11.00 uur tot 15.30 uur.

Dinsdag en donderdag van 12.00 uur tot 16.30 uur.

Vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur.

 

 

Ziekte & afwezigheid.

In geval van ziekte moet de receptie daar­van uiterlijk ‘s morgens vóór 9.00 uur (telefo­nisch 050-5375200) bericht krijgen van een van de ou­ders/verzorgers. Als je ziek naar huis gaat, meld je dat altijd eerst bij de leerlingenbalie. Bij thuis­komst laat je een van je ouders/verzorgers naar school bellen. Is er niemand thuis dan bel je zelf en dan belt de volgende dag vóór 09.00 uur een van je ouders/verzorgers. Ook bij ziekte die langer dan een dag duurt, moet je bij terugkomst op school een briefje van ouders/verzorgers afgeven met daarin de data van de ziekte.
Als je om andere redenen een dag niet aanwezig kunt zijn dan vraag je dat van tevoren schrifte­lijk aan bij:

 

De meldkamer, mevr. Sijbesma (team MAVO), dhr. Wildeboer (team HAVO), mevr. van Geffen (team VWO) of mevr. Siderius (team TTO).
Bij erg veel ziekteverzuim kan de schoolarts en/of leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.