Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Pesten en geweld op school

Leerlingen kunnen iedere schooldag van 14.00-17.00 uur terecht bij de hulplijn van www.pestweb.nl.
Het telefoonnum- mer is 0800-2828280 of mobiel 0900- 2828280 .

Voor geweld en pesten kunnen zij terecht bij het Centrum School en Veiligheid. Het nummer van de helpdesk is 030- 2856616 en is bereikbaar van 10.00- 14.00 uur; website: www.schoolenveiligheid.nl e-mail:schoolenveiligheid@aps.nl

Meldpunt cyberpesten
Leerlingen kunnen op de site: www.pestenislaf.nl van de stichting “De Kindercon- sument” aangifte doen van cyberpesten.

Mijn kind online
Hoe begeleid je als ouder je kind op inter- net De website “Mijn kind online (www.mijnkindonline.nl) ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door kun kinderen.

Hulplijn Seksuele Intimidatie
Tel. 030-2856762 op maandag tot en met donderdag van 9.00-13.00 uur. www.PPSI.nl; e-mail: PPSI@aps.nl
Kindertelefoon (gratis)
Voor leerlingen bestaat er bovendien de kindertelefoon (0800-0432, anoniem, 365 dagen per jaar van 14.00-20.00 uur, ook via mobiele telefoon) of www.kindertelefoon.nl.

 

Pestprotocol

Het Maartenscollege heeft een eigen pestprotocol.