Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. Een vertrouwenspersoon adviseert de klager/klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning.

Vertrouwensgroep
Er bestaat een vertrouwensgroep die ondersteuning biedt aan leerlingen die problemen hebben op het terrein van kindermishandeling, incest of ongewenste intimiteiten. De voornaamste taak van de vertrouwensgroep is een eerste opvang te bieden, te bemiddelen en door te verwijzen naar hulpverlening buiten de school. De leden van de vertrouwensgroep zijn mevr. Ruiter en dhr. Muller. De vertrouwensgroep kan ondersteund worden door de counselor en de schoolarts.
 

College van bestuur
Het bestuur over de Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, bestaande uit de heren:
Mr. Drs. R.W.J. Rijk, Drs. F.H. (Fridse) Mobach, lid

Vertrouwensinspecteur
Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimi- datie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer 0900-1113111

Informatie over de Inspectie van het Onderwijs
De publieksinformatie van de Inspectie is op te vragen via Post- bus 51, tel. 0800-8051 (gratis). Voor vragen is de inspectie bereikbaar via de website: www.onderwijsinspectie.nl .